آغاز ثبت نام واحد خواهران مرکز

آغاز ثبت نام واحد خواهران مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره)

ویژه دانش آموزان دختر مقطع ششم و دوره متوطه دوم

با برنامه های متنوع آموزشی – فرهنگی – تفریحی

زمان ثبت نام: از 16 خرداد لعایت 25 خرداد ماه 95

روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 الی 12:30

مکان ثبت نام: خیابان صارمیه – چهارراه جهاد – کوی مسعود (14)

دبیرستان صالحین

تلفن: 32333872

www.markazmodaresw.ir