اینفوگرافیک | زنجیره پلید

به نقل از khamenei.ir:

«اگر از حلقه‌های قبلی این زنجیره‌ی پلید، یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش‌های امریکایی آتش‌زننده‌ی قرآن حمایت نمی‌کردند و ده‌ها فیلم ضد اسلام را در بنگاه‌های وابسته به سرمایه‌داران صهیونیست سفارش نمی‌دادند، امروز کار به این گناه عظیم و غیر قابل بخشش نمی‌رسید.»

زنجیره پلید عنوان اینفوگرافیکی است که با موضوعات اهانت های صورت گرفته به مقدسات اسلامی منتشر شده است.

دریافت فایل PDF برای چاپ