تکه های گمشده من

ثبت نام واحد خواهران مرکز مدرس شروع شد.

ویژه دختران مقطع هفتم و هشتم

با برنامه های متنوع آموزشی، تفریحی و فرهنگی

زمان ثبت نام: از ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد از ساعت ۵ تا ۸ بعد از ظهر

Posternew

مکان ثبت نام: خیابان جهاد(صارمیه) – کوی مسعود (۱۴) – دبیرستان غیرانتفاعی صالحین

سایت واحد خواهران مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره)