داستان همراه – قسمت اول

سلام

بهار آدم دلش می خواهد بزند بیرون

گفتیم کاری کنیم داستان ها هم با شما بیایند بیرون!

همراهتان باشند تا راه بروید، نفس بکشید و رویا بسازید.

حیف بود بهار بگذرد و شما بی رویا و خیال بمانید.

داستان همراه هدیه ای است از باشگاه کتابخواران حرفه ای برای اینکه در سفر، جاده، در پیاده روی و گذر از شهر هم بی داستان نمانید.

در قسمت اول، داستان «ته خیار» را می شنویم با صدای خود نویسنده«هوشنگ مرادی کرمانی»

ضمناً مجبور شدیم برای راحت دانلود شدن و راحت شنیدن شما کیفیت را کمی پایین بیاوریم

برای دانلود اینجا کلیک کنید

ممنون می شویم ما را در قسمت نظرات تنها نگذارید.

 

منبع: همشهری داستان