مراکز مرتبط

1- مرکز فرهنگی شهید مدرس (واحد خواهران)

در سال 1380 راه اندازی مرکز فرهنگی خواهران در هیات امناء موسسه به تصویب رسید. در تابستان سال 1381 این مرکز فعالیت خود را رسماً در محل مدرسه راهنمایی صالحین و با عضوگیری از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان آغاز کرد.

چارچوب و روال کار مرکز خواهران دقیقاً مشابه مرکز برادران بوده و هم اکنون در فعالیت های پیوسته و رو به رشد خود دارای 80 عضو دانش آموز و 20 عضو دانشجو می باشد. محل فعالیت های این مرکز در ابتدای خیابان آتشگاه می باشد.

وب سایت مرکز خواهران

2- مرکز فرهنگی شهید مدرس (واحد خانواده)

از آنجائی که بعد از گذشت 10 سال از آغاز فعالیت مرکز، اعضاء اولیه آن تدریجاً به مرحله ازدواج و تشکیل خانواده رسیده بودند، با تصویب هیات امناء واحد خانواده مرکز با مأموریت تغذیه فرهنگی اعضاء متأهل تشکیل شد.

فعالیت های این واحد در حال حاضر عبارت است از:

1)      تشکیل جلسات ثابت ماهیانه که در آن به طرح مباحث فرهنگی پرداخته می شود.

2)      اردوها و برنامه های فوق برنامه

3)      ارائه خدمات مشاوره

4)      انتشار جزوات آموزشی در حوزه مباحث خانواده

شایان ذکر است در حال حاضر حدود 150 خانواده از خدمات این واحد استفاده می کنند.

3- مجتمع آموزشی صالحین

در سال 1375 به دنبال تأکید هیات امناء مبنی به ضرورت توسعه خط تماس موسسه با جامعه هدف، طرح تأسیس مجتمع آموزشی مطرح و پس از تصویب قرار شد این مجتمع راه اندازی شود.

به دنبال این تصمیم در همان سال، اولین واحد این مجتمع یعنی مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی صالحین راه اندازی شد، به گواهی مسئولین محترم آموزش و پرورش، اولیاء گرامی و دانش آموزانی که در طی یازده سال با این واحدآموزشی در ارتباط بوده اند، این مدرسه توانسته است کارنامه موفق و درخشانی از خود در زمینه تعلیم و تربیت به جای بگذارد.

این مدرسه پس از تغییرات نظام آموزش و پرورش با عنوان دبیرستان دوره اول ادامه کار می دهد.

وب سایت دبیرستان صالحین (دوره اول)

مدرسه راهنمایی صالحین

درسال 1380، دبیرستان پسرانه این مجتمع نیز فعالیت خود را آغاز و اکنون نیز در موفقیت های علمی و پرورشی کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

وب سایت دبیرستان صالحین (دوره دوم)

دبیرستان صالحین

در سال 1384، سومین واحد آموزشی این مجتمع نیز فعالیت خود را در قالب مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی پسرانه نجفی، آغاز کرد، با راه اندازی این واحد در خیابان زینبیه اصفهان، موسسه عملاً دامنه فعالیتهای فرهنگی وتربیتی خود را به مناطق محروم شهر کشاند، تا از  این طریق بیش از پیش بتواند در توسعه فرهنگی، به ویژه در ارتقاء فرهنگ دینی نوجوانان و جوانان این شهر ادای وظیفه نماید.

مدرسه راهنمایی نجفی

4- انتشارات

از آنجایی که یکی از راههای موثر ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی، نشر کتاب می باشد، موسسه فرهنگی شهید مدرس از سال 1370 فعالیت خود را در این زمینه نیز آغاز و از آن زمان تاکنون علیرغم مشکلات و محدودیتهای مالی، به لطف خدا توانسته است 22 عنوان کتاب در زمینه های علمی، تربیتی، مذهبی، کمک آموزشی و داستان برای نسل جوان مجموعاً در 150000 تیراژ به چاپ رسانده و به بازار کتاب عرضه کند.

5- بنیاد نخبگان نشاء:

بنیاد نخبگان نشاء ” افتخار می کند که از دل مؤسسه فرهنگی – آموزشی شهید مدرس(ره) با بیش از ربع قرن فعالیت مؤثر فرهنگی و تربیتی در شهر اصفهان رشد کرده است. مؤسسه ای که از ابتدا هدف خود را کشف و جهت دهی استعدادهای نوجوانان و جوانان قرار داده تا بتوانند دغدغه خانواده ها از آینده اخلاقی، تحصیلی و شغلی فرزندانشان از یک سو و از سوی دیگر نیاز کشور به نیروی انسانی توانمند و کارآمد را با ایجاد محیطی امن برای تحصیل و پیشرفت علمی و اخلاقی و فضایی سالم و پرنشاط برای گذراندن اوقات فراغت نسل جوان فراهم نموده و شرایطی را برای دسترسی راحت به اساتید و مشاورینی کارآزموده و متدین تأمین نمایند.

وب سایت بنیاد نخبگان نشاء