تکه های گمشده من

ثبت نام واحد خواهران مرکز مدرس شروع شد.

ویژه دختران مقطع هفتم و هشتم

با برنامه های متنوع آموزشی، تفریحی و فرهنگی

زمان ثبت نام: از 30 اردیبهشت تا 5 خرداد از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر

Posternew

مکان ثبت نام: خیابان جهاد(صارمیه) – کوی مسعود (14) – دبیرستان غیرانتفاعی صالحین

سایت واحد خواهران مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره)

پاسخ دهید