رادیو انقلاب – قسمت اول و دوم

قسمت اول:
آنونس رادیو انقلاب
روز شمار دهه مبارک فجر
معرفی کتاب
چند آهنگ…
قسمتای بعدی شامل:
مصاحبه با آقای قاسم زاده
تیتر اخبار
ژانر خنده
معرفی شهید
طرح شبهه1و2
جملاتی از رهبری
و چند آهنگ و سرود انقلابی…

 

 

قسمت دوم:

مصاحبه صمیمانه با دکتر قاسم زاده
اخبار
ژانر خنده
و…

 

 

پاسخ دهید