ترم تابستان 1400
ثبت نام ترم تابستان ۱۴۰۰ (شاخه نوجوان)

نرم‌افزارهای مورد استفاده: کاهش حجم عکس (کافه بازار)

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است. جهت بررسی وضعیت ترم خود با تشکیلات شاخه نوجوانان هماهنگ شوید.