آرشیو
ثبت نام ترم پاییز ۱۴۰۰ (شاخه نوجوانان)

ثبت نام ترم جدید شاخه نوجوانان مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس«رحمت‌الله‌علیه»

ثبت نام ترم تابستان ۱۴۰۰ (شاخه نوجوان)

ثبت نام ترم جدید شاخه نوجوانان مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس«رحمت‌الله‌علیه»

ثبت نام ترم پاییز ۹۹ (شاخه نوجوان)

ثبت نام ترم جدید شاخه نوجوانان مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس«رحمت‌الله‌علیه»

مدرسه خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

به گزارش رویش نیوز، پیشینه‌ی دیرینه‌ی فرهنگ ایران اسلامی در تأسیس و اداره‌ی گسترده‌ترین مراکز علمی در دوره‌های مختلف و به­ویژه تولید دانش عظیمی که پیامد خدمات متقابل ایران و اسلام بود، برترین نشانه‌ی شایستگی ایرانیان برای ایفای نقشی شگرف در ایجاد، گسترش و اداره‌ی به هنگام و بهینه‌ی نهادهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی […]