آرشیو
زندگی رهبر انقلاب با نام “شرح اسم” به نمایشگاه کتاب آمد

به گزارش مشرق، کتاب “شرح اسم” که به حیات طیبه حضرت آیت الله خامنه ای از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ پرداخته ، مشتمل بر ۸۰ عکس تاریخی است که تعدادی از آنها برای اولین بار منتشر شده است. این کتاب ۷۶۶ صفحه ای همچنین مشتمل بر دهها سند از ساواک، شهربانی و دادرسی ارتش شاهنشاهی درباره […]