آرشیو
کارگاه آموزشی خلاقیت

کارگاه آموزشی خلاقیت ویژه کارگزاران واحدهای مختلف مرکز برگزار شد. این کارگاه توسط واحد منابع انسانی مرکزفرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره) و با سخنرانی مهندس ساسان قاسمی و با موضوع خلاقیت برگزار شد. در این کارگاه که روز چهارشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه و در محل مرکز برگزار شد کارگزاران مرکز با خلاقیت و […]