این نهضت ادامه دارد …

شهید سید امان الله فائق

نخستین شهید انقلاب در اردستان

ولادت : ۱ اردیبهشت ۱۳۳۸

شهادت: ۲۴ آذر ۱۳۵۷ توسط اصابت گلوله رژیم پهلوی

تحصیلات : دانشجوی رشتۀ مهندسی برق دانشگاه اصفهان

گوشه ای از خاطرات شهید :

سید امان ا… به امام خمینی علاقه وافری داشت و در دوران نوجوانی و سال های قبل از انقلاب به دنبال پیدا کردن رسالۀ امام خمینی بود و تا زمانی که رساله را پیدا نکرد آرام و قرار نداشت . جمله زیبایی که همیشه تکیه کلام شهید بود : خوشا به حال آن هایی که زنده اند و جشن پیروزی انقلاب و ورود امام خمینی را مشاهده می کنند . گویا او می دانست قبل از به ثمر رسیدن انقلاب ندای حق را لبیک می گوید .

شهید مصطفی دقیق همدانی

ولادت : ۲۸ مرداد ۱۳۳۰

شهادت: ۲۵ اردیبهش ۱۳۵۵ ، اعدام توسط ساواک

تحصیلات : رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کوشه از خاطرات شهید :

خواهر شهید : وسایلی که پدر و مادرم با زحمت فراهم می کردند و برای راحتی او به تهران می فرستادند را به افراد مستضعف می داد . یک روز پسر خاله ام که در دانشگاه افسری تهران درس می خواند به اصفهان آمد و گفت : چرا برای مصطفی رخت خواب و وسایل نمی برید ، او در کیسه خواب می خوابد . مادرم با زحمت همه چیز فراهم کرد و به تهران برد ولی دفعه بعد که پسرخاله ام آمد گفت : همه چیز را به مستضعفان داده و دوباره در همان کیسه خواب می خوابد .

شهید عباس علی ذاکر

ولادت : ۲۳ فروردین ۱۳۴۰

شهادت : ۱۵ مرداد ۱۳۵۷ به وسیله اصابت گلوله توسط رژیم پهلوی

محل تحصیل : دانشگاه اصفهان

گوشه ای از خاطرات شهید :

پدر شهید : اگر از پیاده رو داشت حرکت می کرد و پیرمردی را می دید که از آن طرف دارد حرکت می کند ، می رفت آن طرف که به او سلام کند و احترام بگذارد و بعد دو مرتبه مسیر خود را ادامه می داد .

شهید مهدی هنردار

ولادت : ۴ خرداد ۱۳۳۲

شهادت : ۲۸ بهمن ۱۳۵۵ در درگیری با ساواک

تحصیلات : دانشجوی رشتۀ مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران

گوشه ای از خاطرات مادر شهید :

مادرش در آخرین سال زندگی مهدی به او گفت : « عزیزم آخر مگر می شود با یک مشت گوشت و استخوان مقابل توپ و تانک شاه پیروز شد ؟ »

مهدی پرسید : « امروز چه روزی است ؟ یقین دارم حداکثر دو سال دیگر همه مردم یک صدا فریاد می زنند مرگ برشاه » .