مسابقات فوتسال دانش آموزی – یادواره شهید مطیع

مسابقات فوتسال دانش آموزی یادوره شهید مطیع به همت واحد فوق برنامه شاخه دانش آموزی مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره) و به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

در ادامه می توانید از قوانین برگزاری مسابقات و زمان برگزاری و نتایج اطلاع پیدا نمایید.


محل برگزاری مسابقات

خیابان اردیبهشت – نرسیده به چهارراه عباس آباد – سالن مدرسه نوایی


گروه بندی مسابقات

مسابقات در ۳ گروه ۴ تیمی برگزار خواهد شد و در پایان مرحله گروهی مسابقات تیم اول و دوم هر گروه به همراه دو تیم برتر رده سوم ۸ تیم مرحله یک چهارم نهایی را تشکیل می دهند

جدول گروه یک

تیم

بازی

برد

باخت

تساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

آلاء

۳

۲ ۰ ۱ ۶ ۴ ۲+ ۷

حب الائمه

۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۶ ۰ ۴

میثاق

۳

۱ ۲ ۰ ۷ ۵ ۲+ ۳

یاسین

۳

۱ ۲ ۰ ۳ ۷ ۴- ۳

جدول گروه دو

تیم

بازی

برد

باخت

تساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

عشاق الحسین

۳

۳ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳+ ۹

طاها

۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۰ ۴

سیصد و سیزده

۳

۰ ۱ ۲ ۱ ۹ ۸- ۲

سراج

۳

۰ ۲ ۱ ۱ ۶ ۵- ۱

جدول گروه سه

تیم

بازی

برد

باخت

تساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

سلمان

۳

۳ ۰ ۰ ۷ ۳ ۴+ ۹

فطرس

۳ ۲ ۱ ۰ ۱۳ ۴ ۹+ ۶

بعثت

۳

۱ ۲ ۰ ۴ ۷ ۳- ۳

ذوالفقار

۳

۰ ۳ ۰ ۱ ۱۱ ۱۰- ۰

جدول گلزنان

نام

گروه تعداد گل

سید علیرضا میردامادی

عشاق الحسین

۸

علیرضا زاهدی

فطرس

۷

محمدجواد صفوی

سلمان

۵

سیدمحمدفرید حکیم فعال فطرس

۳


برنامه بازی ها

یکشنبه ۷ تیر – ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳

فطرس (۴)                   –                    بعثت (۰)

 علیرضا زاهدی                         

 علیرضا زاهدی

 علیرضا زاهدی

 مجید صادقیان

 یاسین (۰)                   –                    میثاق(۴)

 محمد خوش نویس                           محمدجواد مهدوی

                                                    محمدجواد صادقی

                                                    محمدجواد مهدوی

                                                    محمدجواد مهدوی

                                                   علی جعفری

                                                   مهدی مصلحی

 طاها (۰)                   –                    عشاق الحسین (۲)

 محمد ستوده منش                         سیدعلیرضا میردامادی

                                                   سیدعلیرضا میردامادی


یک شنبه ۲۱ تیر،ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳

سراج (۰)                   –                   سیصد و سیزده (۰)

 

حب الائمه (۱)             –                  یاسین (۲)

 نوید خوشنویس                           محمد خوشنویس

                                                  مهدی زاهدی

 سلمان (۱)              –                 ذوالفقار (۰)

  محمدجواد صفوی


یک شنبه ۴مرداد،ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳

حب الائمه (۳)              –                  میثاق (۲)

 علی قلعه                                     علی جعفری

 علی قلعه                                     مهدی سلیمانی

 محمدجواد شهریاری

طاها (۳)                      –                   سراج (۱)

 امیرحسین عقیلی                         علی خلیلیان

 امیرحسین عقیلی

 محمدستوده منش

 عشاق الحسین (۸)     –                 سیصد و سیزده (۰)

 علیرضا میردامادی

 علیرضا میردامادی

 علیرضا میردامادی

 علیرضا میردامادی

 علیرضا میردامادی

 علیرضا میردامادی

 امیرحسین باقری

 رامتین موغاری


جمعه ۹مرداد، ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

یاسین(۱)               –             آلاء (۲)

 مهدی زاهدی                      نوید نادری

                                         علی درویشی

فطرس (۳)             –             سلمان (۴)

 سجاد دیناری                      محمدجواد صفوی

 سجاد دیناری                      محمدجواد صفوی

 علیرضا زاهدی                    محمدجواد صفوی

                                        محمدجواد صفوی

بعثت (۴)              –                ذوالفقار (۱)

 حمیدرضا صادقی                   محمدحسین تاجمیرریاحی

 حمیدرضا صادقی

 حامد بهرامیان

 نوید بحرینیان


جمعه ۲۳ مرداد،ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

بعثت (۰)              –                سلمان (۲)

 محمد براتی                         علی سنایی فر

 حمیدرضا صادقی                  علی سنایی فر


یکشنبه ۲۵ مرداد،ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳

میثاق (۱)              –              آلاء (۲)

 محمدجواد صادقی                علیرضا عقیلی

                                         مهدی بورونی

                                         علی حاجیان

فطرس (۶)            –              ذوالفقار (۰)

 سیدمحمدفرید حکیم فعال

 سیدمحمدفرید حکیم فعال

 سیدمحمدفرید حکیم فعال

 سعید رستمی

 سعید رستمی

 علیرضا زاهدی

عشاق الحسین (۳)    –           سراج (۰)

به دلیل عدم حضور تیم سراج


 جمعه ۳۰ شهریور،ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

حب الائمه (۲)                –                   آلاء (۲)

 محمدهادی طریق الاسلامی                علی حاجیان

 نوید خوشنویس                              کیوان کیانی

طاها (۱)                       –                   سیصد و سیزده (۱)

 امیرحسین عقیلی                          تاج الدین

 امین محمد پورقدیری

 امیرحسین نصر اصفهانی

مرحله یک چهارم نهایی

فطرس (۳)                       –                   عشاق الحسین (۱)

 علیرضا زاهدی                                  حسین مانیان

 علیرضا زاهدی

 حسین صدری


 یک شنبه ۱ شهریور،ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳

مرحلۀ یک چهارم نهایی

بعثت (۰)                  –                   حب الائمه (۱)

                                             محمدجواد شهریاری

طاها (۳)                  –                   آلاء (۲)

امیرحسین عقیلی                       کیوان کیانی

امیرحسین عقیلی

امیرحسین عقیلی

محمد ستوده منش                       علیرضا عقیلی

امیرحسین نصر اصفهانی

 

سلمان (۰)               –                 میثاق (۱)

                                              بازیکن سلمان (گل به خودی)


دوشنبه ۹ شهریور،ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

مرحلۀ نیمه نهایی

حب الائمه(۲)              –                 فطرس (۱)

 سیدعلی قلعه                        علیرضا زاهدی

 سیدعلی قلعه

میثاق (۴)                –                  طاها (۰)

 امیررضا خیام نکویی

 محمدجواد صادقی

 مهدی سلیمانی

 محمدمهدی مصلحی


جمعه ۱۳ شهریور،ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

 فینال

میثاق (۴)               –               حب الائمه (۵)


آیین نامه اجرایی مسابقات

هر تیم میتواند از ۱۲ بازیکن و یک نفر یک نفر مربی (سرپرست) در کنار زمین استفاده کند

– مربی (سرپرست) حق بازی کردن در تیم را ندارد.

– همه تیمها باید از لباس یک شکل و یک رنگ استفاده نمایند.

– وقت بازی ها به صورت غیر مفید محاسبه خواهد شد.

– مربی می تواند برای انتقال نکات فنی در محدوده فنی حاضر شود و بقیه افراد باید روی نیمکت بنشینند.

– هرگونه برخورد فیزیکی با داور موجب تعطیلی مسابقه و نتیجه سه بر صفر خواهد شد.

– مسابقه رأس ساعت برگزار می گردد. در صورت عدم حضور به موقع تیم داور بازی را تعطیل و کمیته اجرایی در مورد نتیجه بازی تصمیم می گیرد.

– بازیکنان محروم قبل از شروع مسابقه توسط کمیته اجرایی به سرپرست تیم ابلاغ می گردد.

– در صورتی که در پایان مرحله دوره ای امتیاز دو یا چند تیم با یکدیگر برابر بود برای تعیین تیم های صعود کننده، ابتدا بازی رو در رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس تفاضل گل تیم ها و سپس گل زده بیشتر ملاک برتری آنها خواهد بود و در صورتی که باز هم تیم صعود کننده مشخص نشد یک بازی پلی آف بین دو تیم برگزار می شود.

– حضور تیمها ۱۵ دقیقه قبل از بازی و به صورت آماده در زمین الزامی می باشد. در صورت عدم حضور به موقع کمیته اجرایی مسابقات در مورد نتیجه بازی تصمیم خواهد گرفت.

در صورت تغییر یافتن زمان برگزاری هریک از مسابقات زمان جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

– سرپرست تیم موظف است از زمان و مکان برگزاری مسابقه اطلاع حاصل کند و کمیته اجرایی مسابقات در مقابل این موضوع هیچ گونه مسئولیتی ندارد.


قوانین برگزاری مسابقات

۱- تعداد بازیکنان

تعداد بازیکنان: در یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ یا کمتر از ۴ بازیکن برای هر تیم باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است.

اگر به دلیل اخراج، تعداد بازیکنان یک تیم به کمتر از ۳ بازیکن برسد بازی باید تعطیل شود و نتیجه توسط کمیته برگزاری مسابقات مشخص خواهد شد.

الف)حداکثر بازیکن ذخیره حداکثر ۷ نفر می باشد.

ب) تعداد تعویض نامحدود و بازیکنی که تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی برگردد.

ج) تعویض دروازه بان بدون توقف بازی و مثل سایر بازیکنان صورت می گیرد

د) تعویضها باید از محل مشخص شده برای هر تیم صورت پذیرد.

هـ) عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود.

و) چنانچه در جریان بازی تعویض بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کاملاً زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به تیم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود.

تذکر: اگر هنگامیکه داور بازی را متوقف کرد توپ درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیکترین محل به محل توقف توپ انجام می شود.

ز) اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج گردیده، داور بازی را متوقف کرده به بازیکن خاطی اخطار میدهد، داور با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را متوقف کرده است بازی را مجددا شروع می کند.

۲-  وسایل بازیکنان

وسایل بازیکن: بازیکنان نباید چیزی بپوشند که برای خود یا سایرین خطرناک باشد وسایل بازیکنان شامل پیراهن ورزشی، شورت(شلوار)، جوراب، قلم بند و کفش مخصوص فوتسال است.

استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است (در صورت نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین به خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

شماره پیراهن بازیکنان باید کاملا واضح و خوانا باشد.

جوراب باید روی قلم بند را کاملا بپوشاند.

۳-  داور 

هر بازی توسط یک داور و یک داور دوم قضاوت میشود. برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور تعیین می گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست.

اگر بین تصمیم داور و داور دوم در مورد یک خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصمیم و عقیده داور اصلی باید اجرا شود.

الف) کمک داور (داور دوم): بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می کند و در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان را محاسبه نماید و اینکه تعویض صحیح انجام گرفته است.

۴- وقت نگهدار (ناظر)

وقت نگهدار (ناظر) در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده، ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری می باشد.

پایان نیمه اول، پایان مسابقه و پایان ۲ زمان وقت اضافه را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد.

نام بازیکنان زننده گل را ثبت می کند.

نام بازیکنان اخطاری واخراجی را ثبت میکند.

هر گونه اطلاعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میکند.

۵- مدت بازی

مدت بازی: مدت بازی دو وقت ۱۰ دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۲ دقیقه ای می باشد.

در بازیهایی که بایستی برنده مشخص شود، در صورتیکه بعد از پایان وقت قانونی نتیجه بازی مساوی باشد ضربات پنالتی تعیین کننده برنده خواهد بود.

۶- شروع بازی

شروع بازی: برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند. ضربه شروع بایستی به داخل زمین حریف و با علامت داور اصلی باشد که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود. از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی آید.

زمانیکه به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده داور بازی را متوقف نماید بایستی بازی را با دراپ بال مجدداً شروع کند.

هنگامیکه توپ درون محوطه جریمه میباشد و داور بازی را متوقف مینماید دراپ بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه.

۷- توپ داخل و خارج

وقتی توپ خارج از بازی است که به طور کامل از خط طولی یا عرضی (تمام توپ از تمانم خط) چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می باشد که توسط حریف زده می شود.

۸- گل

روش به دست آمدن گل: تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

۹- خطاها

هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم(و اگر داخل محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی) به نفع تیم مقابل گرفته می شود:

۹-۱- لگد زدن

۹-۲- پشت پا زدن

۹-۳- پریدن روی حریف

۹-۴- تنه شدید و خطرناک

۹-۵- تنه از پشت به حریف

۹-۶- آب دهان انداختن

۹-۷- زدن حریف

۹-۸- گرفتن حریف

۹-۹- هل دادن حریف

۹-۱۰- با شانه به حریف حمله کردن

۹-۱۱- تکل زدن

هفت خطای منجر به اخطار:

* مرتکب رفتار غیر ورزشی شود

* خطای شدید یا از روی عمد انجام دهد

* با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید

* مکرراً قوانین بازی را نقص نماید

* شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد

* هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند

* بدون اجازه داور وارد زمین شود یا زمین بازی را ترک کند

بازیکنی که در ۲ مسابقه متوالی یا در ۳ مسابقه غیر متوالی کارت زرد بگیرد از حضور در بازی بعدی محروم خواهد شد.

هفت خطای منجر به اخراج:

* مرتکب خطای خیلی شدید شود

* مرتکب برخورد با زننده شود

* روی حریف یا هر فرد دیگر آب دهان بیندازد

* عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید

* موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید

* کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد

* در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد.

بازیکن اخراج شده حق ورود مجدد به بازی و یا حتی نشستن روی نیمکت بازیکنان ذخیره را ندارد.

بازیکن اخراج شده از حضور در بازی بعدی محروم خواهد شد.

تذکر مهم: بازیکنی که اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و تیم می تواند بعد از ۲ دقیقه یا به ثمر رسیدن گل توسط تیمی که بازیکن بیشتری دارد، بازیکن دیگر جایگزین وی نماید.

الف) اگر هر دو تیم با ۴ بازیکن بازی میکنند و گلی به ثمر میرسد بازیکنی به تیمها اضافه نخواهد شد.

ب) اگر ۵ بازیکن بر علیه ۴ بازیکن یا ۴ بازیکن بر علیه ۳ بازیکن بازی میکنند و تیمی که تعداد بیشتری بازیکن دارد گل به ثمر میرساند تیمی که کمترین تعداد بازیکن را دارد میتواند یک نفر به بازیکنان خود اضافه نماید.

ج) اگر هر دو تیم با ۳ بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر میرسد هر دو تیم نمیتوانند بازیکنی را اضافه نمایند.

د) اگر تیمی که گل زده یک نفر از تیم مقابل بازیکن کمتر دارد بازی با همان تعداد ادامه می یابد و تیم زننده گل نمیتواند بازیکنی را اضافه نماید.

۱۰-  ضربه آزاد

ضربه آزاد تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد. در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد.

الف) اگر دروازه بان در هنگام پرتاب توپ بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه میشود. (از روی خط محوطه جریمه)

ب) دروازه بان نمی تواند توپی که بازیکن خودی با پا (محلی که با کفش پوشیده شده) به او پاس داده را با دست لمس کند و در صورت لمس کردن توپ با دست با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه میشود. (از روی خط محوطه جریمه)

۱۱- خطاهای جمع شده

خطاهای جمع شده: در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده (از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم) از آن به بعد اگر یکی از خطای ۱۱گانه را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم از نقطه پنالتی دوم یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود. مهاجمین و مدافعین باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند.

وقتی ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی (پنالتی دوم) زده شد، هیچ بازیکنی نمیتواند توپ را لمس نماید مگر اینکه بوسیله دروازه بان لمس شود یا بعد از برخورد با تیرهای عمودی و افقی دروازه به زمین بازی برگردد یا توپ زمین بازی را ترک نماید.

در ضربات پنالتی و ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی (پنالتی دوم) بازیکن زننده ضربه بایستی مشخص شود.

در ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی (پنالتی دوم) دروازه بان حداقل باید ۵ متر تا نقطه پنالتی فاصله داشته باشد.

تذکر: اگر خطای ششم عقب تر از نقطه پنالتی دوم بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود.

۱۲- قانون پنالتی

ضربه پنالتی از نقطه پنالتی زده می شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

در ضربه پنالتی دروازه بان بایستی روی خط دروازه باشد.

۱۳- اوت

ضربه اوت روشی برای شروع مجدد بازی است.

هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی که خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود.

بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد.

به محض ضربه زدن به توپ، توپ در بازی است. از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد.

اگر زننده ضربه اوت بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید ضربه اوت به تیم حریف داده میشود.

۱۴- پرتاب اوت دروازه

پرتاب توپ توسط دروازه بان روشی دیگر برای شروع مجدد بازی است.

پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است که توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد. پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد.

در هنگام پرتاب توپ توسط دروازه بان تمامی بازیکنان حریف بایستی خارج از محوطه جریمه باشند. به محض خروج توپ از محوطه جریمه توپ در بازی است. با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد.

۱۵- کرنر

از ضربه کرنر می توان مستقیم گل زد. خطای ۴ ثانیه دارد، اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد. در موقع زدن ضربه توپ باید ساکن باشد.

۱۶- وقت اضافه و ضربات پنالتی

در بازی های حذفی بعد از پایان دو وقت قانونی بازی برای مشخص شدن نتیجه بازی اعمال زیر انجام می شود:

داور دروازه ای را که باید ضربات پنالتی به طرف آن زده شود را مشخص می نماید.

داور بین دو کاپیتان تیم سکه می اندازد. برنده سکه مشخص می نماید که تیم او اولین ضربه را خواهد زد یا تیم حریف.

هر تیم ۳ ضربه پنالتی میزند در صورتیکه بعد از ۳ ضربه نتیجه مساوی باشد یکنفر یکنفر زدن ضربات ادامه می یابد. تا یک تیم بتواند به برتری برسد.

در هنگام ضربات پنالتی بازیکنان داخل زمین می توانند جای خود را با دروازه بان عوض نمایند.

در هنگام ضربات پنالتی فقط مقامات رسمی (داوران) و بازیکنان ثابت تیمها (۵ نفر) میتواند درون زمین بازی باشند.