۱۰ روز کار جهادی و ضدعفونی کردن ماشین ها و معابر توسط جهادگران هیئت انصارالمهدی(عج)، مرکز فرهنگی شهیدآیت‌الله مدرس(ره)
کرونا را شکست میدهیم
.
۱۰ روز کار جهادی و ضدعفونی کردن ماشین ها و معابر توسط جهادگران هیئت انصارالمهدی(عج)، مرکز فرهنگی شهیدآیت‌الله مدرس(ره)