کلاس های رفع اشکال مجازی
کلاس آنلاین

واحد علمی ـ مهارتی شاخه دانش آموزی همانند ترم های گذشته در نظر دارد کلاس های رفع اشکال برای دانش آموزان برگزار کند. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و اهمیت فاصله گذاری اجتماعی این کلاس ها به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

پایه نهم

 

نام درس : فارسی

مدرس : آقای علی کفعمی

روز برگزاری : پنجشنبه ها

ساعت شروع : ۱۰:۰۰

ساعت پایان : ۱۰:۵۰

 

پیوستن به کلاس

 

 

نام درس : ریاضی

مدرس : آقای محمد صادق حاجیان

روز برگزاری : پنجشنبه ها

ساعت شروع : ۱۱:۰۰

ساعت پایان : ۱۱:۵۰

 

پیوستن به کلاس

 

 

پایه دهم

 

نام درس : فیزیک

مدرس : آقای علیرضا ماه آورپور

روز برگزاری : چهارشنبه ها

ساعت شروع : ۱۷:۰۰

ساعت پایان : ۱۷:۵۰

 

پیوستن به کلاس

 

 

نام درس : شیمی

مدرس : آقای سید سهیل امامی

روز برگزاری : چهارشنبه ها

ساعت شروع : ۱۷:۰۰

ساعت پایان : ۱۷:۵۰

 

پیوستن به کلاس

 

 

پایه یازدهم

 

نام درس : فیزیک

مدرس : آقای محمد جواد زاهدی

روز برگزاری : سه شنبه ها

ساعت شروع : ۱۷:۰۰

ساعت پایان : ۱۷:۵۰

 

پیوستن به کلاس

 

 

نام درس : هندسه

مدرس : آقای مجید صادقیان

روز برگزاری : سه شنبه ها

ساعت شروع : ۱۷:۰۰

ساعت پایان : ۱۷:۵۰

 

پیوستن به کلاس