صوت های شب اول محرم ۱۳۹۹

روضه برادر کاظمی

لب تو اگر سر بود بهتر بود ، سنگین کربلایی علی کاظمی

ای پادشاه عشق ، شور کربلایی علی کاظمی

باز نم بارونا ، شور پایانی کربلایی علی کاظمی