صوت های شب سوم محرم ۱۳۹۹

روضه کربلایی امیرعباس ربیعی

ای ماوای آیینه ها سلام ، زمینه ، کربلایی امیرعباس ربیعی

محرمت را عشقه ابعبدالله ، سنگین ، کربلایی محمدصالح محمدی

این گرد و غباری که تو روضه هاست ، شور ، کربلایی محمد صالح محمدی

باز نم بارونا ، شور چایانی ، کربلایی محمد صالح محمدی