صوت های شب پنجم محرم ۱۳۹۹

روضه ، کربلایی امیرعباس ربیعی

گردیده صحرا ، زمینه ، کربلایی امیرعباس ربیعی

باز باران است باران حسین بن علی ، واحد ، کربلایی امیرعباس ربیعی

حسین آقام ، شور پایانی ، کربلایی امیرعباس ربیعی