صوت های شب چهارم محرم ۱۳۹۹

روضه ، کربلایی امیرعباس ربیعی

ای ماوای آیینه ها سلام ، زمینه ، کربلایی امیرعباس ربیعی

بی قرارم و بیتابم ، شور ، کربلایی امیرعباس ربیعی

ای نور چشمای بیتابم ، شور ، کربلایی علیرضا وفایی

یه دختری تو خیمه ها ، سنگین ، کربلایی علیرضا وفایی

وا نکردم سفره ی دل پیش کس ، واحد ، کربلایی علیرضا وفایی

منم آن سری که ، تک ، کربلایی علیرضا وفایی

بیخود ز نوای ، شور پایانی ، کربلایی علیرضا وفایی

روضه پایانی ، کربلایی علیرضا وفایی