کلیپ | فعالیت جهادگران انصارالمهدی در مبارزه با ویروس کرونا

<div id=”39207393118″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/Bq64Y?data[rnddiv]=39207393118&data[responsive]=yes”></script></div>
<div style=”text-align: center;”></div>
<div style=”text-align: center;”></div>
<div style=”text-align: center;”>.
۱۰ روز کار جهادی و ضدعفونی کردن ماشین ها و معابر توسط جهادگران هیئت انصارالمهدی(عج)، مرکز فرهنگی شهیدآیت‌الله مدرس(ره)</div>