آرشیو
اعلام نتایج مسابقات تراریوم

روز پنجشنبه روز خیلی جالبی بود، دور اولِ مسابقاتِ تابستانِ امسالِ واحد آموزش تمام شده بود و روز امتیاز بندی تراریوم بود. به خاطر همین با جناب آقای نصیری هماهنگ کردیم و در محل دفتر موسسه ی مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره) به همراه جناب آقای شکیبایی مسئول قسمت علوم تجربی آموزش حاضر شدیم. […]

سلسله مسابقات واحد آموزش شاخه دانش آموزی

مورد اول – مسابقه ی پرورش و کاشت گیاه(تراریوم) مقدمه: با توجه به روند مشاوره ای آموزش در معرفی رشته های دانشگاهی با روند جدید و نشان دادن عملی رشته و نشان دادن گوشه ای از  رشته روند آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان را به سمت هدفی که دارند و برای آن هستند تسریع […]

مسابقه علمی شتاب

“اخبار و اطلاعات این صفحه به مرور تکمیل میگردد” مجموعه مسابقات شتاب در شاخه دانش آموزی مرکز فرهنگی شهید مدرس(ره) با اهداف عالی آموزشی و فرهنگی طراحی و اجرا شده است. شتاب جریانی یک ساله است که با همکاری همه ی گروههای دانش آموزی شکل گرفته و نوعی آموزش همگانی در مبانی علمی نیز محسوب […]