آرشیو
برنامه های ترم تابستان شاخه دانش آموزی

دانلود نسخه PDF جدول زمان بندی برنامه های ترم تابستان شاخه دانش آموزی به شرح زیر اعلام می گردد:   * اردوی مشهد مقدس زمان: ۱۲ الی ۱۹ شهریور ماه   * برنامه های واحد تشکیلات: امتحان مجدد زمان: پنجشنبه ۱ تیر ساعت ۱۹ تا ۲۰ اولین جلسه گروه های جدید زمان: سه شنبه۶ تیر […]