آرشیو
جعفریان سفرنامه افغانستان را نوشت

کتاب جدید محمدحسین جعفریان که حاصل سفر وی به همراه بهروز افخمی به افغانستان است در نمایشگاه کتاب عرضه می شود. محمدحسین جعفریان شاعر و مستندساز در گفتگو با خبرنگار کتاب و ادبیات فارس از انتشار و رونمایی جدیدترین اثرش با عنوان «در پایتخت فراموشی» خبر داد. او در خصوص موضوع تازه ترین اثر خود […]