آرشیو
مدرسه خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

به گزارش رویش نیوز، پیشینه‌ی دیرینه‌ی فرهنگ ایران اسلامی در تأسیس و اداره‌ی گسترده‌ترین مراکز علمی در دوره‌های مختلف و به­ویژه تولید دانش عظیمی که پیامد خدمات متقابل ایران و اسلام بود، برترین نشانه‌ی شایستگی ایرانیان برای ایفای نقشی شگرف در ایجاد، گسترش و اداره‌ی به هنگام و بهینه‌ی نهادهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی […]