آرشیو
مسابقه علمی شتاب

“اخبار و اطلاعات این صفحه به مرور تکمیل میگردد” مجموعه مسابقات شتاب در شاخه دانش آموزی مرکز فرهنگی شهید مدرس(ره) با اهداف عالی آموزشی و فرهنگی طراحی و اجرا شده است. شتاب جریانی یک ساله است که با همکاری همه ی گروههای دانش آموزی شکل گرفته و نوعی آموزش همگانی در مبانی علمی نیز محسوب […]

گزارش تصویری مسابقه علمی شتاب

برای مشاهده گالری تصاویر کلیک کنید